Traeger serienummer

Het serienummer van je Traeger kan je terug vinden in de deksel van je pellet hopper.

Het serienummer staat op de sticker onder de tekst model# of serial#.